About us

Drijvend zonnepark maakt zandwinning gasloos en duurzaam

Kremer Zand en Grind staat op de drempel van een ingrijpende energietransitie. We gebruiken veel energie voor het winnen en drogen van zand. Dat drogen gebeurt nu nog in een gasgestookte drooginstallatie. Om ons bedrijf te verduurzamen en in de toekomst zonder gas te kunnen functioneren, gaan we overschakelen op zonne-energie. Samen met GroenLeven gaan we zonne-energie opwekken middels een drijvend zonnepark dat in de Zuidplas van de zandwinning bij Sellingen komt te liggen.

Opbrengst van 48MWh

De Zuidplas is als winlocatie van zand niet meer in gebruik. Daarom is het de ideale locatie voor een drijvend zonnepark. Het drijvende zonnepark, dat wordt ontwikkeld volgens de nieuwste technieken, heeft een vermogen van maar liefst 48 megawatt. Dat staat gelijk aan genoeg groene stroom voor zo’n 13.000 huishoudens. Om optimaal gebruik te maken van dit enorme vermogen, verplaatsten we de klasseerinstallatie bij de zandwinning in de Noordplas en de drooginstallatie uit Emmen naar een industriepark in Groningen-Zuid. Daar kunnen mogelijk ook andere industrieën en de omgeving meeprofiteren van de duurzaam opgewekte energie. Door te kiezen voor drijvende zonnepanelen wordt verlies van kostbare gronden voorkomen.

Elektriciteit maakt gas overbodig

Met het verhuizen van de drooginstallatie wordt deze omgebouwd van een gasgestookte naar een elektrische droger. Hiermee wordt jaarlijks xxxm3 gas bespaard en vindt er een grote reductie plaats in de uitstoot van CO2. Door straks zand te drogen als de zon schijnt kan voldoende voorraad droog zand, voor onder andere toepassing in de waterzuivering, worden geproduceerd zonder dat hier Gronings gas aan te pas komt.

Verkeersveiligheid

De verhuizing van de klasseerinstallatie heeft meer positieve gevolgen: voortaan vindt het zandtransport plaats via een drietal pijpleidingen. Deze verbinden de zandwinning rechtstreeks met het industriepark en de verwerkingsinstallaties. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk dat zandwagens de omgeving van Sellingen doorkruisen. Dit zal de verkeersveiligheid en ook de rust in de omliggende dorpen vergroten. De wagens van Kremer vinden straks direct aansluiting op de N366.

Rust in de omgeving

De Zuidplas zelf is omringd met groen. Daarmee is het zonnepark vrijwel compleet aan het zicht onttrokken. Op de Noordplas blijft de elektrische zandzuiger van Kremer actief. De zandzuiger en het zonnepark zijn nauwelijks hoorbaar en daarmee ontstaat rust en stilte in de omgeving.

GroenLeven

Het drijvende zonnepark wordt aangelegd door GroenLeven die mede-initiatiefnemer is in dit project. GroenLeven is marktleider in grootschalige zonnedaken en zonneparken in Nederland en heeft ervaring met het aanleggen van een drijvend zonnepark. Het zonnepark in Sellingen wordt medio 2020 gerealiseerd.

Lees meer
Back to overview

Vragen of contact


Wilt u meer weten over ons productaanbod zand en grind? Of heeft u een vraag over de toepassing van zand en grind in uw productieproces? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen