About us

Informatieavond voor omwonenden

Op maandag 8 april was er voor omwonenden van de zandwinning een informatieavond. Tijdens deze avond werden ze bijgepraat over de plannen rondom de energietransitie van Kremer Zand en Grind en het daarvoor aan te leggen zonnepark. Het kerkje Opwaarts was afgeladen vol met ruim 100 aanwezige belangstellenden.

Naast Kremer Zand en Grind was ook GroenLeven aanwezig om meer te vertellen over eerder aangelegde parken en hun visie op het realiseren van zonneparken. Het zonnepark op de Zuidplas past goed bij hun visie om bestaande locaties een zinvolle dubbelfunctie te geven met een zonnepark.

Na het beantwoorden van enkele kritische vragen bleken de omwonenden vooral positief over de plannen. In het bijzonder over het verdwijnen van het vrachtverkeer uit de omgeving. Met de aanleg van het zonnepark en de verhuizing van de installaties is dit verkeer straks niet meer nodig.

Nog niet alle details van de plannen zijn bekend. Zodra er meer details bekend zijn worden de omwonenden (die aangaven dat te willen) verder geïnformeerd. Later dit jaar zal er nog een informatieavond zijn. Omwonenden worden hiervoor weer uitgenodigd.

Back to overview

Vragen of contact


Wilt u meer weten over ons productaanbod zand en grind? Of heeft u een vraag over de toepassing van zand en grind in uw productieproces? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen